Röjsåg

En röjsåg är ett väldigt effektivt verktyg som ofta används i större trädgårdar. Det finns många användningsområden för röjsågar men också många olika företag som tillverkar och distribuerar dessa sågar. Bland de främsta utvecklarna finner man Husqvarna och Stihl som tillverkare av dessa trädgårdsinstrument som just vi på Connys är återförsäljare av. Röjsågar används delvis för att slå högt gräs eller ogräs på större arbetsytorna. Mindre träd röds också ner smidigast med röjsågar som har sågklinga på.

Röjsåg / trimmer

Om man endast behöver klippa mindre partier med gräs, te.x längs huskanter så är det en trimmer man ska ha. Både Stihl och Husqvarna har ett brett sortiment av trimmers av hög kvalitet. De är mindre än röjsågar

Stihl har flera olika röjsågar på marknanden idag. De flesta röjsågarna drivs på bensin och storleken på denna tank brukar i regel ligga runt 0.6 liter. I Stihls sortiment finner man röjsågar som gör sig lämpliga på både mindre arbetsytor såsom underhåll av trädgård eller ängsmark men även de röjsågar med större kapaciteter som fungerar bra på större områden.

Röjsåg

Husqvarnas Röjsågar

Husqvarnas sortiment av röjsågar är även det väldigt utbrett med sågar som gör sig lämpliga till alla typer av avverkningar. Husqvarnas sortiment av röjsågar finns i väldigt många olika prisklasser vilket är väldigt positivt då det inte alltid är nödvändigt att ha den mest effektiva för att sköta om en trädgård. Bränsletanken för Husqvarnas röjsågar är likt Stihls sortiment runt 0.5 – 0.7 liter.

Röjsågarna kan väga över fem kilo och därför är det förekommande med axelremmar som används som stöd vid användningen av sågarna. Även Husqvarnas sortiment av maskinerna tillkommer med olika typer av klingor som används för specifika syften.

Vad som är viktigt att tänka på vid användning av röjsågar är att vara väldigt försiktig. Arbetet kräver rätt säkerhetsutrustning samt rätt ergonomi för att man inte ska skada sig på något sätt. Detta hjälper vi dig självklart med om du kommer in till oss.